UWAGA ZEBRANIE NADZWYCZAJNE

Jutro tj 29.11.2016 wtorek o godz 17 w sali 101 odbędzie się bardzo ważne zebranie dotyczące nowej reformy szkolnictwa, 8-letniej Szkoły Podstawowej uczniów szkoły muzycznej.
Serdecznie zapraszamy

Monika Brulińska

Zebranie Rady Rodziców z dnia 8.11.2016

1. Dni Wolne w roku szkolnym 2016/2017 – 14.10, 31.10, 2.01, 2.05, 16.06.
2. Kolejne zebranie już za tydzień 15.11.2016 o godz 18.15 w sprawie nowej reformy szkolnictwa.
Serdecznie zapraszamy

Sekretarz RR Monika Brulińska

Zebranie Rady Rodziców z dnia 4.10.2016

1. Przyjęto sprawozdanie finansowe 2015/2016
2. Wybór nowego prezydium
Jednogłośnie wybrano:
Przewodnicząca Rady Rodziców – Danuta Olewnik-Cieplińska
Zastępca – Katarzyna Sztupecka
Skarbnik – Katarzyna Krakowska
Sekretarz – Monika Brulińska
3. Powołano Komisje Rewizyjną w składzie:
-Gniewosz Marszałek
-Monika Ostrowska
-Anna Szpakowicz
-Anna Igielska
-Lena Danilenko
4. Propozycja dni wolnych: 14.10, 31.10, 2.05, 16,06.
5. Składka na Radę Rodziców:
-100zł na I dziecko
-50zł na II dziecko
6. Propozycja przygotowania planu pracy na rok 2015/2016
zapotrzebowanie finansowe nauczycieli
7. Wpłynęło podanie ze świetlicy na zakup stelaży na instrumenty
8. Konkurs siła słówek
9. Konkurs Gam
10. Konkurs Kangur
11. DZień sportu dnia 1.06.2017 zamiast turnieju piłki nożnej
12. DZień Nauczyciela normalnym dniem pracy do 12.30
13. Poruszono problem lokalizacji OSM.
14. Dziennik elektroniczny za rok.
15. Kolejne spotkanie 8.11. 2016 o godz 17.00 sala 101. Zapraszamy

Monika Brulińska

6.09.2016

W dniu 6.09.2016 odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2016/2017 zebranie Rady Rodziców.
Spotkanie organizacyjne z nowym Dyrektorem OSM Michałem Zawadzkim.

Ustalono termin kolejnego spotkania na 4 października 2016 r o godz 17.00 w sali 101.
Przypominam, że Rada Rodziców spotyka się zawsze w pierwszy wtorek każdego miesiąca.

Zapraszamy

Sekretarz Monika Brulińska

Zebranie Prezydium Rady Rodziców w dniu 21-06-2016

1. Wybór osoby reprezentującej Radę Rodziców w głosowaniu na Dyrektora Szkoły OSM w dniu 25.07.2016.
Prezydium jednogłośnie wybrało Katarzynę Krakowską.
2. Termin kolejnego spotkania Prezydium Rady Rodziców ustalono na 6.09.2016

Zebranie Prezydium Rady Rodziców w dniu 31-05-2016

1, organizacja zakończenia roku szkolnego 2015/2016

* Koncert uczniów wyróżniających się z klas I-V w dniu 23-06-2016 godz. 10,00 SALA KONCERTOWA (obowiązuje strój galowy )

* Klasy VI zakończenie roku szkolnego w dniu 22-06-2016 godz. 9,00 – SALA KONCERTOWA (obowiązuje strój galowy )

koncert uczniów wyróżniających sie z klas VI

* Akademia z okazjii zakończenia roku klasy I-V – 24-06-2016 godz. 9,00 – SALA KONCERTOWA (obowiązuje strój galowy )

Klasy III podziękowanie swoim wychowacom odbędzie się w klasach ( nie na sali koncertowej jak było w latach ubiegłych)

2. Dofinansowanie nagłośnienia dla sekcji gitary

3. Zebranie w temacie wyjazdu dzieci na kolonie odbędzie się po powrocie Pani Lidii Rogalskiej

4. Dzień Techniki w Szkole – Prośba do Rady Pedagogicznej o wyznaczenie daty

5. Termin kolejnego zebrania Prezydium Rady Rodziców – 07-06-2016

Zebranie Rady Rodziców z dnia 17.05.2016

1. Wpłynęło podanie Prof Wiączka o zakup mikrofonu nagłaśniającego dla dzieci grających na sali koncertowej na gitarach i nie tylko.
2. Zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe 2015/2016 do końca roku dofinansujemy: trurniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły -3.06, Dzień Dziecka oraz zakończenie roku – dyplomy, nagrody, statuetki.
3. Z pieniążków zebranych na Radę Rodziców zostało 2100 zł. Padły trzy propozycje sporzytkowania ich:
a. 10% zwrot do klas
b. sponsorowanie dzieci tych co mają najtrudniej
c. zakup czegoś do szkoły co jest potrzebne i przyda się dzieciom.
Ponieważ jest juz koniec roku i na dwie pierwsze propozycje jest już za późno Rada przegłosowała propozycję nr.3 o zakupie do szkoły czegoś co jest niezbędnę i potrzebne.
4. Od przyszłego roku szkolnego poinformujemy wychowawców aby zebrali w swoich klasach informację o sytuacji ekonomicznej swoich uczniów aby podjąć decyzje o dofinansowaniu uczniów najbiedniejszych.
5. Rada zakupi zestaw nagłaśniający – mikrofon oraz mikroporty dla dzieci występujących na scenie.
6. Kolejne zebranie Rady Rodziców 31.05 o godz 17.00 Serdecznie zapraszamy

Zebranie 22.02.2016

1. Przypominamy: Dzieci mają zwracane koszty wpisowego za konkursy jeśli rodzice opłacą składkę na Radę Rodziców.
2. Zbieramy na sztandar szkoły. W tym celu rozprowadzane są cegiełki (do odbioru w sekretariacie) w kwocie 10 PLN, 20 PLN, 30 PLN.
Wpłaty prosimy kierować na nr konta OSM z dopiskiem „Sztandar”.
3. W poniedziałek około 10.00 Turniej Gam. Reprezentantem z Rady Rodziców w jury będzie Jacek Zgorzelski.
4. W sprawie(+ i -): Mogą być ale tylko w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, ale o tym decyduje Rada Pedagogiczna. Po zabraniu rady będzie wiadomo co postanowiono.
5. Zgodnie z regulaminem paragraf 13. zatwierdzamy półroczny preluminarz zapotrzebowania na środki finansowe OSM. Rada Rodziców dofinansuje wszystkie imprezy szkolne wynikające z kalendarza.
W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć podanie do Rady Rodziców.
Z protokołu wykreślamy zapotrzebowanie świetlicy szkolnej.
6. Podsumowanie balu karnawałowego: Wydano 2774 zł.
7. Rada Rodziców uchwala, że będzie dofinansowywała koszty udziału dzieci w wycieczkach szkolnych i wyjazdach, tym które mają trudną sytuację materialną. W tym celu wychowawca klasowy dziecka składa podanie. Nie będzie dofinansowania do autokarów.
8. Dnia 5 IV jest sprawdzian klas VI dlatego dzieci nie przychodzą tego dnia do szkoły.
9. W sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kolegialna i Misjonarska: Nie jest możliwe zainstalowanie sygnalizacji świetlnej ze względu na zbyt krótkie odcinki między skrzyżowaniami.
Rada Rodziców w osobie Danuty Olewnik-Cieplińskiej w związku z tym wystosuje pismo do wydziału ruchu drogowego o zainstalowanie ograniczników prędkości/wysepek na ulicy Kolegialnej.
10. W przyszły czwartek zebranie dyrekcji w sprawie patrona szkoły
11. W planie nadanie imienia patrona szkoły w czerwcu 2016.
12. Kolejne zebranie Rady Rodziców za tydzień tj 1.03.2016 o 17:00

Zapotrzebowanie na środki finansowe z Rady Rodziców w II semestrze 20015/2016

Świetlica szkolna
-artykuły papiernicze – 1000zł – program profilaktyczny
-sprzęt sportowy (ringo, piłki, hula-hop, skakanki ) – 400 zł
-doposażenie nowych pomieszczeń świetlicy kl IV-VI (pufy, tablica biała, elementy dekoracyjne) – 1000 zł
-nagrody w konkursach świetlicowych – 200 zł
Imprezy szkolne wynikające z kalendarza
– Bajka rekrutacyjna (stroje, dekoracje) – 14.III – 600 zł
– Turniej Gam dla uczniów klas II i III (p. Kocik) – II – 150 zł
– Pierwszy dzień wiosny (p. Jóźwik) – 300 zł
– II Szkolny Konkurs Piosenki (p. Rogalska, p. Sadowska) – 1. VI – 600 zł
– VI Turniej Piłki Nożnej o puchar Dyrektora szkoły – V – 400 zł
– Dzień Dziecka w wykonaniu nauczycieli – 200zł
– Dzień Dziecka (słodycze) – 1000 zł
Wpisowe dla dzieci na konkursy i przesłuchania CEA
– pianistyczne
Augustów (konkurs międzynarodowy) – 4 uczniów x 120 – 480 zł
Łódź (konkurs ogólnopolski) – 1 uczeń – 120 zł
Żyrardów – (konkurs ogólnopolski) – 1 uczeń – 120 zł
Warszawa (konkurs ogólnopolski) – Mistrz Klawiatury – 1 uczeń – 100 zł
Konin – (konkurs ogólnopolski) – 2 uczniów – 240 zł
Zakończenie Roku Szkolnego
– nagrody książkowe – 2500 zł
– dyplomy
– pamiątki dla klas VI
Dofinansowanie wyjazdów na konkursy, wycieczki
– autokar-

Decyzją Rady Rodziców wyrażamy zgodę na dofinansowanie:
– Bajka rekrutacyjna (stroje, dekoracje) – 14.III – 600 zł
– Turniej Gam dla uczniów klas II i III (p. Kocik) – II – 150 zł
Pozostałe decyzje będą podjęte na najbliższym zebraniu Rady Rodziców dnia 23.02.2016 o godz. 17.00.
Serdecznie Zapraszamy