6.09.2016

W dniu 6.09.2016 odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2016/2017 zebranie Rady Rodziców.
Spotkanie organizacyjne z nowym Dyrektorem OSM Michałem Zawadzkim.

Ustalono termin kolejnego spotkania na 4 października 2016 r o godz 17.00 w sali 101.
Przypominam, że Rada Rodziców spotyka się zawsze w pierwszy wtorek każdego miesiąca.

Zapraszamy

Sekretarz Monika Brulińska

Zebranie Prezydium Rady Rodziców w dniu 21-06-2016

1. Wybór osoby reprezentującej Radę Rodziców w głosowaniu na Dyrektora Szkoły OSM w dniu 25.07.2016.
Prezydium jednogłośnie wybrało Katarzynę Krakowską.
2. Termin kolejnego spotkania Prezydium Rady Rodziców ustalono na 6.09.2016

Zebranie Prezydium Rady Rodziców w dniu 31-05-2016

1, organizacja zakończenia roku szkolnego 2015/2016

* Koncert uczniów wyróżniających się z klas I-V w dniu 23-06-2016 godz. 10,00 SALA KONCERTOWA (obowiązuje strój galowy )

* Klasy VI zakończenie roku szkolnego w dniu 22-06-2016 godz. 9,00 – SALA KONCERTOWA (obowiązuje strój galowy )

koncert uczniów wyróżniających sie z klas VI

* Akademia z okazjii zakończenia roku klasy I-V – 24-06-2016 godz. 9,00 – SALA KONCERTOWA (obowiązuje strój galowy )

Klasy III podziękowanie swoim wychowacom odbędzie się w klasach ( nie na sali koncertowej jak było w latach ubiegłych)

2. Dofinansowanie nagłośnienia dla sekcji gitary

3. Zebranie w temacie wyjazdu dzieci na kolonie odbędzie się po powrocie Pani Lidii Rogalskiej

4. Dzień Techniki w Szkole – Prośba do Rady Pedagogicznej o wyznaczenie daty

5. Termin kolejnego zebrania Prezydium Rady Rodziców – 07-06-2016

Zebranie Rady Rodziców z dnia 17.05.2016

1. Wpłynęło podanie Prof Wiączka o zakup mikrofonu nagłaśniającego dla dzieci grających na sali koncertowej na gitarach i nie tylko.
2. Zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe 2015/2016 do końca roku dofinansujemy: trurniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły -3.06, Dzień Dziecka oraz zakończenie roku – dyplomy, nagrody, statuetki.
3. Z pieniążków zebranych na Radę Rodziców zostało 2100 zł. Padły trzy propozycje sporzytkowania ich:
a. 10% zwrot do klas
b. sponsorowanie dzieci tych co mają najtrudniej
c. zakup czegoś do szkoły co jest potrzebne i przyda się dzieciom.
Ponieważ jest juz koniec roku i na dwie pierwsze propozycje jest już za późno Rada przegłosowała propozycję nr.3 o zakupie do szkoły czegoś co jest niezbędnę i potrzebne.
4. Od przyszłego roku szkolnego poinformujemy wychowawców aby zebrali w swoich klasach informację o sytuacji ekonomicznej swoich uczniów aby podjąć decyzje o dofinansowaniu uczniów najbiedniejszych.
5. Rada zakupi zestaw nagłaśniający – mikrofon oraz mikroporty dla dzieci występujących na scenie.
6. Kolejne zebranie Rady Rodziców 31.05 o godz 17.00 Serdecznie zapraszamy

Zebranie 22.02.2016

1. Przypominamy: Dzieci mają zwracane koszty wpisowego za konkursy jeśli rodzice opłacą składkę na Radę Rodziców.
2. Zbieramy na sztandar szkoły. W tym celu rozprowadzane są cegiełki (do odbioru w sekretariacie) w kwocie 10 PLN, 20 PLN, 30 PLN.
Wpłaty prosimy kierować na nr konta OSM z dopiskiem „Sztandar”.
3. W poniedziałek około 10.00 Turniej Gam. Reprezentantem z Rady Rodziców w jury będzie Jacek Zgorzelski.
4. W sprawie(+ i -): Mogą być ale tylko w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, ale o tym decyduje Rada Pedagogiczna. Po zabraniu rady będzie wiadomo co postanowiono.
5. Zgodnie z regulaminem paragraf 13. zatwierdzamy półroczny preluminarz zapotrzebowania na środki finansowe OSM. Rada Rodziców dofinansuje wszystkie imprezy szkolne wynikające z kalendarza.
W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć podanie do Rady Rodziców.
Z protokołu wykreślamy zapotrzebowanie świetlicy szkolnej.
6. Podsumowanie balu karnawałowego: Wydano 2774 zł.
7. Rada Rodziców uchwala, że będzie dofinansowywała koszty udziału dzieci w wycieczkach szkolnych i wyjazdach, tym które mają trudną sytuację materialną. W tym celu wychowawca klasowy dziecka składa podanie. Nie będzie dofinansowania do autokarów.
8. Dnia 5 IV jest sprawdzian klas VI dlatego dzieci nie przychodzą tego dnia do szkoły.
9. W sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kolegialna i Misjonarska: Nie jest możliwe zainstalowanie sygnalizacji świetlnej ze względu na zbyt krótkie odcinki między skrzyżowaniami.
Rada Rodziców w osobie Danuty Olewnik-Cieplińskiej w związku z tym wystosuje pismo do wydziału ruchu drogowego o zainstalowanie ograniczników prędkości/wysepek na ulicy Kolegialnej.
10. W przyszły czwartek zebranie dyrekcji w sprawie patrona szkoły
11. W planie nadanie imienia patrona szkoły w czerwcu 2016.
12. Kolejne zebranie Rady Rodziców za tydzień tj 1.03.2016 o 17:00

Zapotrzebowanie na środki finansowe z Rady Rodziców w II semestrze 20015/2016

Świetlica szkolna
-artykuły papiernicze – 1000zł – program profilaktyczny
-sprzęt sportowy (ringo, piłki, hula-hop, skakanki ) – 400 zł
-doposażenie nowych pomieszczeń świetlicy kl IV-VI (pufy, tablica biała, elementy dekoracyjne) – 1000 zł
-nagrody w konkursach świetlicowych – 200 zł
Imprezy szkolne wynikające z kalendarza
– Bajka rekrutacyjna (stroje, dekoracje) – 14.III – 600 zł
– Turniej Gam dla uczniów klas II i III (p. Kocik) – II – 150 zł
– Pierwszy dzień wiosny (p. Jóźwik) – 300 zł
– II Szkolny Konkurs Piosenki (p. Rogalska, p. Sadowska) – 1. VI – 600 zł
– VI Turniej Piłki Nożnej o puchar Dyrektora szkoły – V – 400 zł
– Dzień Dziecka w wykonaniu nauczycieli – 200zł
– Dzień Dziecka (słodycze) – 1000 zł
Wpisowe dla dzieci na konkursy i przesłuchania CEA
– pianistyczne
Augustów (konkurs międzynarodowy) – 4 uczniów x 120 – 480 zł
Łódź (konkurs ogólnopolski) – 1 uczeń – 120 zł
Żyrardów – (konkurs ogólnopolski) – 1 uczeń – 120 zł
Warszawa (konkurs ogólnopolski) – Mistrz Klawiatury – 1 uczeń – 100 zł
Konin – (konkurs ogólnopolski) – 2 uczniów – 240 zł
Zakończenie Roku Szkolnego
– nagrody książkowe – 2500 zł
– dyplomy
– pamiątki dla klas VI
Dofinansowanie wyjazdów na konkursy, wycieczki
– autokar-

Decyzją Rady Rodziców wyrażamy zgodę na dofinansowanie:
– Bajka rekrutacyjna (stroje, dekoracje) – 14.III – 600 zł
– Turniej Gam dla uczniów klas II i III (p. Kocik) – II – 150 zł
Pozostałe decyzje będą podjęte na najbliższym zebraniu Rady Rodziców dnia 23.02.2016 o godz. 17.00.
Serdecznie Zapraszamy

Podsumowanie Jubileuszu 10-lecia OSM

Zrobiono ostateczne podsumowanie kosztowe Jubileuszu OSM
1. Zebrano od sponsorów – 10.300 zł
2. Wydano na Jubileusz OSM – 5017,43
3. Zostało do wykorzystania – 5282,57 zł

Sekretarz
Monika Brulińska

Zebranie z dnia 12.01.2016

1. W sprawie decyzji przywrócenia (+,-) wysłaliśmy pismo do prawników Centrum Edukacji i czekamy na odpowiedź.
2.Program Profilaktyki
3. Dyskoteka karnawałowa – na 10-lecie Szkoły będzie wyjątkowa.
Data Balu Karnawałowego – 28.01.2016
Klasy I-III: 8.30-10.30
Klasy IV-VI: 11.00-13.00
Muzyka, animacja, catering – owoce, soki z parasolką, serpentyny. balony, confetti.
Dzieci przebierają się.
4. Z racji napływających wniosków od rodziców i nauczycieli instrumentów o sponsoring różnych konkursów i wyjazdów ustalamy iż najpierw musimy poznać szczegółowy harmonogram konkursów i wydatków w jakich nauczyciele chcą aby dzieci wzięły udział a dopiero potem podejmujemy decyzję. Alokacja budżetu musi być z wyprzedzeniem.
Pani Dyrektor przygotuje na następne spotkanie takie zestawienie od teraz do końca czerwca 2016.
Również czy część pieniędzy ze składki na radę rodziców zostanie w klasie , jeśli tak to jaki jej procent.
5. Następne zebranie we wtorek przed feriami 26.01.2016 o 17.00.

Zapraszam i pozdrawiam
sekretarz Monika Brulińska